Ik heb sinds enkele maanden een dagelijkse gewoonte toegepast waarvan ik elke dag profiteer. Zo luister ik elke dag als ik me klaarmaak naar een korte Islamitische lezing van enkele minuten. Ik vind het fijn om op deze manier multifunctioneel bezig te zijn. Elke dag leer ik weer wat nieuws wat ik weer op mijn beurt kan implementeren in mijn dagelijkse leven en daar direct van kan profiteren. Zo heb ik ook bijna dagelijks iets wat ik mijn gezin bij het eten kan vertellen of voor het slapen gaan. Of als ik weer een heerlijke date heb met een dierbare van mij. Delen maakt me zo blij Alhamdolilah, ik hoop dit nog lang te kunnen blijven doen in cha Allah.

 “Kennis is licht” zoals de Islam ons dat leert en dat licht is erg voelbaar als we de geleerde kennis toepassen, subhan’Allah. In een van deze lezingen werd gepredikt hoe belangrijk het is om alles aan Allah swt te vragen, kleine en grote dingen, voor het wereldse en het hiernamaals, kortom alles. Zo dienen wij bijvoorbeeld om kennis te vragen, profijtvolle kennis. Ik begon mijn smeekbedes heel willekeurig uit te kiezen en vooral bewuster. Ook dit werd in een lezing geadviseerd, ratel je smeekbedes niet uit door automatisme maar voeg er bewustwording en gevoel bij en je ervaart een andere manier van aanbidding. Een plus een is twee dus ik ging ermee aan de slag. Ik vroeg Allah swt om mij te voorzien van nuttige kennis, elke dag, tijdens elk gebed. Later in een andere lezing hoorde ik dat je Allah swt ook kan vragen om kennis te begrijpen, zo kunnen we bijvoorbeeld de Koran lezen, zonder enig besef wat we eigenlijk lezen. Zonder de vertaling weet je eigenlijk niet wat je leest. Mijn smeekbedes werden er steeds meer, ik koos ze uit met zorg en aandacht, ik leerde ze uit mijn hoofd en mijn sujood (knielen in het gebed) duurde steeds langer. Ik merkte een positief domino effect in mijn gebeden subhan' Allah door 2 kleine toepassingen! Ik vroeg om kennis en ik kreeg deze kennis Alhamdolilah, dagelijks nieuwe informatie, soms geheel nieuw en andere dagen vanuit een ander perspectief, meer uitleg of meer diepgang. Zo kwam ik op een dag een lezing tegen die vertelde over het Tahajjud gebed. Mind you, nooit eerder had ik hiervan gehoord. Na een halve minuut luisteren was ik om. Dit gebed blijkt op uitnodiging te zijn van Allah swt. Moslims die dit gebed verrichten worden uitgekozen door Allah swt zelf! Ik werd gek van enthousiasme en ben me hierin gaan verdiepen. Veel mensen van kennis geven aan dat het een echte life changer is, in de praktijk is dit ook wat ze teruggekoppeld krijgen van de moslims (social media staat vol met Tahajjud ervaringen).  Dit maakte mij zo nieuwsgierig, dat ik de eerste keren uit mijn bed sprong omdat ik te enthousiast was. Na enkele keren voelde ook ik dat er iets veranderde, ik realiseerde me dat ik me minder zorgen ging maken om situaties waar ik me eerder heel druk om kon maken. Ik was meer ontspannen, bewuster van mijn gedachten, maar vooral bewuster van Allah swt. Ik begon Allah swt veel meer te gedenken gedurende de dag dan normaal. Soms ervaar je verandering wat zich uit in een emotie en dat is het Tahajjud gebed voor mij. Ik wil je omwille van Allah swt deze tip meegeven, probeer het uit, lees je erover in, zoek de smeekbedes op die je leven zullen transformeren en kijk hoe Allah swt op Zijn bijzondere manier jouw smeekbedes zal verhoren. Ik ben hier zo enthousiast over dat ik hoop anderen te motiveren om het uit te proberen.  Ook wil ik je vanuit mijn kwetsbare kant zeggen, zie het Tahajjud gebed als jouw ideale therapiesessie. Lucht je hart bij Allah, de Schepper van jouw hart en jijzelf, ik zweer bij Allah, de lasten die je draagt, zullen lichter worden, de uitdagingen die het leven je geeft zullen dragelijker zijn omdat je tijdens het gebed even helemaal loskomt van alles wat overdag aan je knaagt.

Weet je wat er zo bijzonder is aan deze nachtelijke sessies, dat je niet uit je woorden hoeft te komen, je kan je tranen laten vloeien, zonder een woord uit te spreken en Allah swt weet exact wat je zeggen wilt. Al die zware lasten voel je zo van je afglijden. Het is zo intiem, jij en Allah swt alleen, je hoeft nergens rekening mee te houden behalve een tissuebox naast je ;).

 

Heel veel liefs,

jullie vriendin Hanane

ps. het lukt mij nog niet om dagelijks op te staan voor dit gebed, ik wil niet dat je iets van me denkt wat onjuist is. Moge Allah swt ons maken tot de mensen die dagelijks uit hun bed springen voor het Tahhajud en Fajr gebed, ameen. En ons belonen voor onze goede daden en intenties.

Tip: ga naar youtube en typ THE SUNNAH GUY TAHAJJUD in. Dit is in enkele minuten de uitleg van het gebed. Beloof me dat je meer video's bekijkt en informatie opdoet, zodat je motivatie stijgt om ook echt op te staan, dit te ervaren en anderen te inspireren.

 

De intentie en geldigheid van daden

“De geldigheid van de daden is afhankelijk van de intentie, en elke mens heeft voor zichzelf enkel wat overeenstemt met zijn intentie. Als iemand emigreert voor Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem), dan zal zijn emigratie voor hem opgeschreven worden als voor Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem). En als iemand emigreert omwille van een wereldse bezitting, of om een vrouw te huwen, dan zal zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd worden opgeschreven.”
[Sahieh al Boekharie & Sahieh Muslim]

Gezegd door: De Profeet (vrede zij met hem)

 ---

 

Enkele smeekbedes die ik je van harte wil meegeven:

  

Smeekbede voor profijtvolle kennis

Smeekbede in het Arabisch

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

 

Transliteratie van de smeekbede
Allahumma inni as’aluka ‘Ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan

 

Betekenis van de smeekbede
‘Oh Allah, ik vraag U om nuttige kennis, een goede voorziening en geaccepteerde daden.’ [Ibn Majah]

 

--

 

De Profeet  zei:

“Het geloof in je hart slijt, zoals onze kleding slijt, vraag Allah daarom om het geloof in je hart te vernieuwen.” (Al-Hakim & Al-Tabarani)

De volgende doe’a (smeekbede) kan je daarbij helpen: “O Degene Die de harten doet omwenden, maak mijn hart standvastig in Uw geloof.” In het Arabisch spreek je het zo uit:

Ya muqallib al qoeloeb, thabbit qalbi ‘ala dinik.”

--

The Best Way of Seeking Forgiveness

 

Allāhumma Anta Rabbī, lā ilāha illā Ant, khalaqtanī wa ana ʿabduk, wa ana ʿalā ʿahdika wa waʿdika mā’staṭaʿt, aʿūdhu bika min sharri mā ṣanaʿt, abū’u laka bi niʿmatika ʿalayya wa abū’u bidhambī fa-ghfir lī fa-innahū lā yaghfiru-dh-dhunūba illā Ant.

 

O Allah, You are my Lord. There is no god worthy of worship except You. You have created me, and I am Your slave, and I am under Your covenant and pledge (to fulfil it) to the best of my ability. I seek Your protection from the evil that I have done. I acknowledge the favours that You have bestowed upon me, and I admit my sins. Forgive me, for none forgives sins but You.

 

Shaddād b. Aws (raḍiy Allāhu ʿanhu) narrates that the Messenger of Allah  said: “The most superior manner of seeking forgiveness is that you say [the above]. Whoever says it during the day with firm belief in it and dies on the same day before the evening, he will be from the people of Paradise. And whoever says it during the night with firm belief in it and dies before the morning, he will be from the people of Paradise.” (Bukhārī 6306)

 

 

 

 
Forgiveness

 

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

 

Allāhumma innaka ʿAffuwwun tuḥibb-ul-ʿafwa faʿfu ʿannī.

 

O Allah, You are the Ever-Pardoning, You love to pardon so pardon me.

 

 

Forgiveness For All Types of Sins

 

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

 

Allāhumma-ghfir lī dhambī kullah, diqqahū wa jillah, wa awwalahū wa ākhirah, wa ʿalāniyatahū wa sirrah.

 

 

O Allah, forgive for me all of my sins: the minor and major, the first and the last, the public and the private.

 

 

Acknowledgement of Your Sins, Forgiveness & Mercy

 

Allāhumma innī ẓalamtu nafsī ẓulman kathīrā, wa lā yaghfiru-dh-dhunūba illā Ant, fa-ghfir lī maghfirata-m-min ʿindik, war-ḥamnī, innaka Anta-l-Ghafūru-r-Raḥīm.

 

 

O Allah, I have wronged myself greatly and no one forgives sins except You; so grant me forgiveness from You and have mercy upon me. You are the Most Forgiving, the Most Merciful.

 

 

Forgiveness, Mercy & Guidance

 

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ، وَارْحَمْنِيْ ، وَعَافِنيْ ، وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

 

Allāhumma-ghfir lī, war-ḥamnī, wa ʿāfinī, wah-dinī war-zuqnī.

 

O Allah, forgive me, have mercy on me, grant me wellbeing, guide me and grant me sustenance.

 

 

 

Asking for Jannah al-Firdaws

 

Allāhumma innī as’alukal-Firdawsa aʿlāl-Jannah.

 

O Allah, I beg you for al-Firdaws, the loftiest abode of Paradise.

 

 

Protection From Hell-Fire, Punishment of the Grave & Trials

 

Allāhumma innī aʿūdhu bika min ʿadhābi Jahannam, wa min ʿadhābil-qabr, wa min fitnati-l-maḥyā wal-mamāt, wa min sharri fitnati-l-Masīḥi-d-Dajjāl.

 

O Allah, I seek Your protection from the punishment of the Hell-fire, and from the punishment of the grave, and from the trials of life and death, and from the evil of the tribulation of Dajjāl, the false Messiah.

 

 

A Goodly Life & Death

 

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً ، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً ، وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَّلَا فَاضِحٍ

 

Allāhumma innī as’aluka ʿīshata-n-naqiyyah, wa mītatan sawiyyah, wa marad-dan ghayra mukhzi-w-wa lā fāḍiḥ.

 

O Allah, I beg you for a pure life, a good death, and a return (to You) which is neither humiliating nor disgraceful.

 

 

Entrust All Your Matters to Allah

 

Yā Ḥayyu yā Qayyūm, bi-raḥmatika astaghīth, aṣliḥ lī sha’nī kullah, wa lā takilnī ilā nafsī ṭarfata ʿayn.

 

O The Ever Living, The Sustainer of all. ; I seek assistance through Your mercy. Rectify all of my affairs and do not entrust me to myself for the blink of an eye.

 

 

 

Best Outcomes & Protection from Humiliation

 

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

 

Allāhumma aḥsin ʿāqibatanā fi-l-umūri kullihā, wa ajirnā min khizyi-d-dunyā wa ʿadhābi-l-ākhirah.

 

O Allah, grant us the best outcome in all of our affairs, and protect us from the humiliation of this world and the punishment of the hereafter.

 

 

Seeking Help For Excellence In Worship

 

 

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

 

Allāhumma aʿinnī ʿalā dhikrika wa shukrika wa ḥusni ʿibādatik.

O Allah, help me in remembering You, in being grateful to You, and in worshipping You in an excellent manner.

 

 

All-Encompassing Nur (Light)

 

Allāhumma-jʿal lī fī qalbī nūrā, wa fī lisānī nūrā, wa fī samʿī nūrā, wa fī baṣarī nūrā, wa min fawqī nūrā, wa min taḥtī nūrā, wa ʿay-yamīnī nūrā, wa ʿan shimālī nūrā, wa mim-bayni yadayya nūrā, wa min khalfī nūrā, wa-jʿal fī nafsī nūrā, wa aʿẓim lī nūrā.

 

 

O Allah, place light in my heart, light in my tongue, light in my hearing and light in my sight. Place light above me, light beneath me, light on my right, light on my left, light in front of me, and light behind me. Place light in my self and magnify for me light.

 

 

 

Goodness in Din, Dunya & the Hereafter

 

Allāhumma aṣliḥ lī dīniya-l-ladhī huwa ʿiṣmatu amrī, wa aṣliḥ lī dunyāya-l-latī fīhā maʿāshī, wa aṣliḥ lī ākhiratiya-l-latī fīhā maʿādī, wa-jʿali-l-ḥayāta ziyādata-l-lī fī kulli khayr, wa-jʿali-l-mawta rāḥata-l-lī min kulli sharr.

 

O Allah, rectify my religion for me which is the protection of my affairs. Rectify my world for me wherein is my livelihood. Rectify my hereafter for me, to which is my return. Make my life a means of increase for me in every good, and make death a respite for me from every evil.

 

 

Guidance, Well-Being, Blessings & Protection

 

 

Allāhumma-hdinī fīman hadayt, wa ʿāfinī fīman ʿāfayt, wa tawallanī fīman tawallayt, wa bārik lī fīmā aʿṭayt, wa qinī sharra mā qaḍayt, innaka taqḍī wa lā yuqḍā ʿalayk, wa innahu lā yadhillu ma-w-wālayt, wa lā yaʿizzu man ʿādayt, tabārakta Rabbanā wa taʿālayt.

  

O Allah, guide me amongst those You have guided, grant me wellbeing amongst those You have granted wellbeing, befriend me amongst those You have befriended. Bless me in what You have given me and protect me from the evil of what You have decreed. You are the One who decrees and You are not decreed against. Whomsoever You befriend will never be disgraced, and whomsoever You oppose will never be honoured. You are the Most Blessed, our Lord and You are the Most Exalted.

 

 

 

Deep Understanding of the Din

 

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

 

Allāhumma faqqihnī fi-d-dīn.

 

O Allah, grant me a deep understanding of the religion.

 

 

Beneficial Knowledge, Pure Sustenance & Accepted Deeds

 

Allāhumma innī as’aluka ʿilma-n-nāfiʿā, wa rizqan ṭayyibā, wa ʿamala-m-mutaqabbalā.

 

O Allah, I ask You for beneficial knowledge, wholesome sustenance, and deeds which are accepted.

 

Protection from Physical & Spiritual Illnesses

 

Allāhumma innī aʿūdhu bika mina-l-ʿajzi, wa-l-kasal, wa-l-jubn, wa-l-bukhl, wa-l-haram, wa-l-qaswah, wa-l-ghaflah, wa-l-ʿaylah, wa-dh-dhillah, wa-l-maskanah, wa aʿūdhu bika mina-l-faqr, wa-l-kufr, wa-l-fusūq, wa-sh-shiqāq, wa-n-nifāq, wa-s-sumʿah, wa-r-riyā’, wa aʿūdhu bika mina-ṣ-ṣamam, wa-l-bakam, wa-l-junūn, wa-l-judhām, wa-l-baraṣ, wa sayyi’i-l-asqām.

 

O Allah, I seek Your protection from inability, laziness, cowardice, miserliness, senility, hard heartedness, heedlessness, economic dependence, humiliation and destitution. I seek Your protection from poverty, disbelief, disobedience, discord, hypocrisy, seeking fame and ostentation. I seek Your protection from deafness, dumbness, insanity, leprosy, vitiligo and from all harmful diseases.

 

 

Forgiveness, Blessings & a Spacious Home

 

 

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ

 

Allāhumma-ghfir lī dhambī, wa wassiʿ lī fī dārī, wa bārik lī fīmā razaqtanī.

 

O Allah, forgive my sins, make my home spacious and bless me in what You have granted me.

 

 

A Beautiful Character

 

اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

 

Allāhumma aḥsanta khalqī fa-aḥsin khuluqī.

 

O Allah, beautify my character as You have beautified my appearance.

 

 

 

Commentaren: 0