Posts met de tag zondes begaanWanhoop niet aan de genade van Allah swt “Zeg: 'O Mijn slaven die zichzelf hebben overtreden (door slechte daden en zonden te begaan)! Wanhoop niet aan de genade van Allah, voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. ' [az-Zumar (39): 53] “Say: 'O My slaves who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allah, verily Allah forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.”...