Het verhaal van de engel Jibreel (Nederlands)

Jibreel (‘alayhi assalaam) is het eerste levende, ademende schepsel van Allah (sobhannahoe wa ta’ala). Hij is het eerste schepsel die ooit een ziel heeft gekregen, zonder ouders.

Hoe is hij tot bestaan gebracht? Om het te begrijpen maken we een vergelijking: als baby’s worden geboren maken ze allerlei geluiden en ontdekken ze allerlei dingen. Maar hoe gaat dat dan bij de engelen? En hoe ging dat bij Jibreel (‘alayhi assalaam)? Toen hij tot “leven” werd gebracht, wat zei hij toen? Sa’eed Ibn Musayyib (radi Allahu ‘anhu) heeft overleverd: op het moment dat de engelen tot bestaan/ “leven” worden gebracht, dan zeggen zij La hawla walaa quwata illa billah (er is geen kracht of macht behalve dan die van Allah). Dus toen Jibreel (‘alayhi assalaam), het eerste schepsel, werd geschapen, zei hij: La hawla walaa quwata illa billah.

 

De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: ik heb de toestemming gekregen om jullie te vertellen over enkel 1 van de engelen, de ene engel die de troon van Allah (sobhannahoe wa ta’ala) draagt. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei over Jibreel (‘alayhi assalaam): de afstand tussen zijn oorlel en zijn schouder is 700 jaar (uitgedrukt in tijd, dus een reis van 700 jaar). In een overlevering van Ibn Khuzaimah wordt overgeleverd: de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei dat een vogel de afstand  (tussen de oorlel en schouder van Jibreel ‘alayhi assalaam) in 700 jaar kon afleggen/ vliegen. Dit gezegd hebbende: hoe kunnen we dan vastleggen/ bepalen wie een grote engel en wie een kleine engel is? En wat heeft dit te maken met Jibreel (‘alayhi assalaam)? Al Imaam Assuyuuti (rahimahoe allah) verteld: hoe groter de taak is die de engel moet vervullen, des te groter de grootte van de engel is. Hieruit kun je meteen opmerken dat Jibreel (‘alayhi assalaam) enorm groot moet zijn. Hij is de grootste van alle (in verantwoordelijkheid) en de grootste van alle engelen in omvang, omdat hij de grootste taak te vervullen heeft.

De stad van de mensen uit de tijd van profeet Lut (‘alayhi assalaam) werd verwoest door het puntje van één van de vleugels van Jibreel (‘alayhi assalaam). Ze werden opgetild en werden verwoest door het puntje van één van zijn vleugels. Dit laat zien wat de kracht is van Jibreel (‘alayhi assalaam).

 

De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vertelde dat Jibreel (‘alayhi assalaam) direct onder de troon van Allah woont/ zich direct onder de troon van allah bevindt. Hoe ziet hij (Jibreel ‘alayhi assalaam) er dan uit in zijn volledige vorm? De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vertelt hierover: ik zag Jibreel en hij had 600 vleugels. Dus niet 2 of 3 of 4, nee 600 vleugels. Dat was niet het enige. De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei verder: hij vulde de hele horizon (met zijn gedaante) en hij zat op een troon die Allah (sobhannahoe wa ta’ala) voor hem had voorzien. En de profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: de 600 vleugels van Jibreel (‘alayhi assalaam) waren gespreid en er vielen constant robijnen en parels uit zijn vleugels. In een overlevering van Ahmed zegt de profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam): de kleur van zijn vleugels is groen en de kleur van zijn voetzolen is groen.

 

Jibreel (‘alayhi assalaam) heeft bij elke profeet van Allah een rol heeft gespeeld. Jibreel (‘alayhi assalaam is bij elke profeet geweest). Dit is terug te vinden in Kassas El Anbiya (de verhalen van de boodschappers/ profeten) en je zult een vermelding vinden van Jibreel (‘alayhi assalaam) op de één of andere manier of in één of andere vorm. Jibreel (‘alayhi assalaam) is naar 124.000 profeten gestuurd. In een hadith van Musnad Imam Ahmed wordt vermeld dat er 124.000 profeten zijn, waarvan 315 boodschappers. Jibreel (‘alayhi assalaam) is naar elk van hen gestuurd om hen te onderwijzen, op te voeden, te ondersteunen, om ze te beschermen. Hij was daar bij hun.


Toen Adam (‘alayhi assalaam) uit het paradijs werd verdreven/ verbannen, communiceerde Allah (sobhannahoe wa ta’ala) toen nog direct met Adam (‘alayhi assalaam)? Nee! Vanaf dat moment werd Jibreel (‘alayhi assalaam) de tussenpersoon tussen Allah (sobhannahoe wa ta’ala)) en Adam (‘alayhi assalaam).
Toen Adam (‘alayhi assalaam) stierf, wisten ze natuurlijk niet wat ze met zijn lichaam moesten doen, omdat de mens nog nooit de dood had meegemaakt. Allah zond toen Jibreel (‘alayhi assalaam) en een groep engelen en zij wasten het lichaam van Adam (‘alayhi assalaam), zij wikkelden het lichaam van Adam (‘alayhi assalaam) in een lijkwade (kaffan) en zij hebben Adam (‘alayhi assalaam) begraven. Hieruit merk je dus op dat Jibreel (‘alayhi assalaam) er vanaf het begin is geweest, zelfs met Adam (‘alayhi assalaam).


 

Dan komt een hele lange hadith (eigenlijk één van de langste ahadeeth in Sahih Albukhari is deze hadith), waar de profeet (Mohammed s.a.w.s.) benoemt hoe Hajar van heen en weer van Safa naar Marwa rent met baby Ismail in haar armen, op zoek naar iemand die haar kan helpen. Ze is op een verlaten plek. Een plek waar helemaal niemand is. En de profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt hierover: plotseling hoorde Hajar een geluid en ze zei: “kom tevoorschijn als je iets goeds te bieden hebt.” De profeet (Mohammed  sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt: opeens was daar Jibreel (‘alayhi assalaam). De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt: Jibreel (‘alayhi assalaam) stampte met zijn hiel op de grond en het water begon in enorme hoeveelheden uit de aarde te komen. Zamzam schoot uit de grond. De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt: moge Allah (sobhannahoe wa ta’ala) genade hebben met de moeder van Ismail, want ze hakte de put uit (omheinde het en zorgde dat het water niet overal ongecontroleerd naartoe zou stromen) omdat ze bang was dat het water overal naartoe zou stromen en dat er niets meer zou overblijven. Met andere woorden: Hajar heeft ervoor gezorgd dat het water binnen het uitgehakte gebied bleef en niet verder zou stromen. Als zij dat niet had gedaan, dan zou de hele aarde door Zamzam zijn aangeraakt. Sobhan Allah, bekijk de wonderlijkheden van Zamzam. Weet je hoe groot het is (in afmeting)? 8 by 3! En in een officieel onderzoek dat is uitgevoerd op Zamzam blijkt dat het 8.000 liter pompt per seconde. Dat betekent 691 miljoen liter per dag Zamzam water. Besef over hoeveel miljoen liter water het gaat! Sobhan Allah, mensen drinken er continue van tot op de dag van vandaag en het is nooit opgedroogd. Dit resultaat komt “gewoon” door de stoot/ stamp van de voet van Jibreel (‘alayhi assalaam). Het resultaat van die stoot/ stamp geeft ons NU nog steeds Zamzam water waar we van drinken. Dus dat is JOUW connectie met Jibreel (‘alayhi assalaam) tot op de dag van vandaag, sobhan Allah. 

 

Toen Ibrahim en Ismail klaar waren met de bouw van de Ka’ba zei Ibrahim: O Allah, laat ons de rituelen zien. De profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: Allah zond Jibreel (‘alayhi assalaam). Jibreel (‘alayhi assalaam) voerde de hajj stap voor stap uit met Ibrahim. Hij (Jibreel ‘alayhi assalaam) nam hem mee in de rituelen van de hajj. Toen shaitaan Ibrahim verleidde op de plaats waar de Jamaraat tegenwoordig staan, zei Jibreel (‘alayhi assalaam) om stenen naar shaitaan te gooien (om hem te verjagen/ te stenigen). En dat doen wij tegenwoordig nog steeds ter herdenking van dat moment.

 

Associeer jij ooit Yusuf (‘alayhi assalaam) met (de aanwezigheid van) Jibreel (‘alayhi assalaam)? Nee, dat doe je niet. Je kunt een hele serie beluisteren/ bekijken over Yusuf (‘alayhi assalaam) en Jibreel (‘alayhi assalaam) komt daar nooit in beeld. Maar hij is daar wel! Waar is de eerste ontmoeting van Yusuf (‘alayhi assalaam) met Jibreel (‘alayhi assalaam)? Weet je waar? In de put. Toen Yusuf (‘alayhi assalaam) door zijn broers in de put werd gegooid en Yusuf (‘alayhi assalaam) naar de bodem viel, kwam hij terecht in de handen van een man die hij nog nooit eerder had gezien; Jibreel (‘alayhi assalaam). Jibreel (‘alayhi assalaam) ving hem op, om ervoor te zorgen dat de val niet te hard zou zijn voor hem. Allah swt laat je niet in de steek.

 

Over profeet Issa (‘alayhi assalaam) zegt Allah: we steunden hem met de heilige geest. Allah noemt het zelfs een gunst voor Issa (‘alayhi assalaam); ik heb je gesteund/ voorzien van de heilige geest. Wie is de enige engel die een profeet kon meenemen en door de hemel kan opstijgen en afdalen? Dat is Jibreel (‘alayhi assalaam). Op het moment dat er was besloten om Issa (‘alayhi assalaam) te kruisigen, werd er een engel naar hem gezonden die hem naar de hemelen bracht. Hij werd daar (in de hemel) geplaatst en zal daar blijven tot de dag dat Allah (Sobhanahoe wa ta’ala) besluit dat hij terugkeert. De engel die hem naar de hemelen bracht was Jibreel (‘alayhi assalaam).

 

Wanneer ontmoet de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) de engel Jibreel (‘alayhi assalaam) voor de eerste keer? Anas Ibn Malik (radiya allahoe ‘anhoe) vertelde hierover: de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was nog een jong kind en was (zoals alle kinderen) aan het rondrennen en spelen met kinderen. Dit speelt zich af in het jaar dat zijn moeder was overleden. De profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was op dat moment dus een weeskind. Hij had zijn moeder verloren en zijn vader had hij al veel eerder verloren. Hij wisselde in die tijd dus van schoot naar schoot (met andere woorden: hij wordt elke keer door iemand anders opgevoed) en toch was Rasullallah (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) een heel gelukkig kind. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was op een dag aan het spelen met andere kinderen toen er opeens een man kwam en hem (de profeet Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vastgreep en hem tegen de grond drukte (op de grond gooide). Alle kinderen renden naar hun ouders en zeiden: Mohammed is vermoord! Terwijl de kinderen aan het rennen waren (naar hun ouders) was profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) aan het kijken wat die man met hem ging doen. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: hij sneed mijn borst en opende het, hij pakte mijn hart en hij nam iets uit het hart. Nadat hij dat eruit had gehaald zei hij: dit is het gedeelte kwaad/ slecht in jou, en hij gooide het weg. Daarna waste hij mijn hart in een gouden kom/ vat gevuld met Zamzam en hij plaatste het hart weer terug. Tegen de tijd dat de kinderen terugkwamen, zagen ze dat de borst van de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was dichtgenaaid.

 

De profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) wist 34 jaar lang dat dit was gebeurd (en we weten dat er bij hem ook andere onverklaarbare dingen of wonderen zijn gebeurd, zonder uitleg). 34 jaar later, dus toen de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) 40 jaar oud was, vertelde Aisha (radi allahoe ‘anha) dat de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) waarachtige, rechtvaardige dromen begon te zien. 6 maanden lang begon de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) opeens goede en rechtvaardige dromen te zien. Hij droomde dan dat er iets de volgende dag ging gebeuren, of dat iemand hem zou komen bezoeken de volgende dag en zo gebeurde het ook: de volgende dag kwam die persoon (die hij in de nacht in zijn droom had gezien) op bezoek bij de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) en hij droeg exact hetzelfde als wat hij in de droom aan had. Hij droomde bijvoorbeeld van een begrafenis (janaza), en als hij in de ochtend wakker werd dan werd hem het nieuws gebracht dat die persoon was overleden en dat er een janaza zou plaatsvinden. Zo ging dat 6 maanden lang door: alles wat hij in zijn droom zag, gebeurde de volgende dag. Hij begon te begrijpen dat er iets aan het gebeuren/ veranderen was. Dat is ook de reden waarom de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) opeens naar de grot ging om te mediteren en te bidden. Er was iets vreemds aan de hand (omdat hij al die dingen kon zien/ dromen). Aisha (radi allahoe ‘anha) vertelt: Allah schonk hem de liefde voor afzondering; plotseling vond hij het heel fijn om alleen te zijn. De profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) klom naar de berg Hira. Hira is ongeveer 2 uur klimmen. (Daar zonderde hij zich af van alles en iedereen). Op een dag als de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) op de berg is, ziet hij Jibreel (‘alayhi assalaam). De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was bang. Kwam Jibreel (‘alayhi assalaam) naar de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) in de gedaante/ vorm van een engel? Of in de gedaante/ vorm van een mens? Jibreel (‘alayhi assalaam) kwam in de gedaante van een mens. Dan kun je misschien denken: waarom was de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) dan bang voor een mens? Nou, stel je eens voor: je bent op een berg, 2 uur klimmen van de bewoonde wereld, er is niemand om je heen en opeens staat er een wildvreemde man bij je aan de ingang van de grot en hij staart je aan (hij zegt niks, staat enkel te staren/ kijken).

 

In een latere overlevering wordt ons duidelijk wat er gebeurde: toen de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) aan Khadija vertelde wat er was gebeurd, zei hij: degene die ik in mijn dromen zag, is naar mij gekomen! Hiermee kunnen we dus verder vaststellen dat de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) al eerder Jibreel (‘alayhi assalaam) had gezien in zijn dromen.

Maar op het moment dat Jibreel (‘alayhi assalaam) bij de grot stond, vond de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) dit heel vreemd. Hij dacht: wat vreemd, ik slaap nu niet, ik ben niet aan het dromen… Dat verklaart dus waarom Jibreel (‘alayhi assalaam) de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vastgreep en hem omhelsde. Om hem te vertellen dat dit echt is (dus geen droom of onwerkelijkheid). En hij zei tegen hem: Iqra (Lees!). Dat is de manier hoe de openbaring tot de boodschapper kwam.

 

Broeders en zuster, de gemakkelijkste manier om engelen rondom jullie heen te verzamelen is wanneer jullie de Koran lezen/ reciteren. Weten jullie waarom? Omdat de engelen niet de gave hebben gekregen van Allah (sobhannahoe wa ta’ala) om de Koran te reciteren. Wellicht denken sommige van jullie nu: wat, hoe kan dat? Engelen reciteren de Koran niet, zij luisteren ernaar. Er zijn maar een paar engelen die van Allah (sobhannahoe wa ta’ala) de gave hebben gekregen om de Koran te reciteren (Jibreel ‘alayhi assalaam en een aantal andere engelen). Maar het grootste deel van de engelen luistert naar Koran. Dus wanneer jij begint met het reciteren van de Koran, dan zijn de engelen daar getuigen van (de engelen omringen de mensen terwijl zij de Koran lezen/ reciteren, omdat ze het graag horen omdat ze zelf niet reciteren, sobhan Allah).

 

Jibreel (‘alayhi assalaam) is aanwezig bij de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) in alle moeilijkheden die de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) doormaakt. In een overlevering wordt ons verteld dat Abu Jahel de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) wilde aanvallen. Abu Jahel zei: durft Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zijn gezicht ter aarde te werpen (prosternerend)? Als hij (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zijn gezicht nog eens in mijn bijzijn (en voor de Ka’ba) op de grond zet (prosternerend), ik zweer (bij de afgoden) dat ik op zijn nek zal stappen/ trappen (of ik zal zijn gezicht in de grond drukken) en ik zal hem vermoorden. Dat zal het einde zijn van Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam). Profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) kwam (om zijn gebed zoals gewoonlijk te verrichten bij de Ka’ba) en begon te bidden. Abu Jahel liep richting de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) om hem aan te vallen en plotseling wierp hij zijn handen op tegen zijn gezicht alsof hij zich ergens tegen wilde afschermen. Hij wilde zichzelf beschermen van iets (de mensen om hem heen begrepen niet wat er aan de hand was, zij zagen immers niet wat Abu Jahel zag). Met zijn handen afgeschermd tegen zijn gezicht begon Abu Jahel te schreeuwen/ roepen en rende weg. De mensen vroegen aan Abu Jahel: wat is er gebeurd? Wat is er met jou aan de hand? Hij (Abu Jahel) zei: tussen mij en hem (profeet Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) bevond zich een greppel met vuur, verschrikking en vleugels. Er bevond zich iets tussen mij en hem.

Toen de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) klaar was met bidden gingen de metgezellen van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) naar de profeet toe en vroegen hem: wat was er gebeurd? De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde: als Abu Jahel dat had geprobeerd (dus als Abu Jahel de profeet sallalahoe ‘alayhi wa sallam had proberen aan te vallen/ vermoorden), dan zou Jibreel (‘alayhi assalaam) Abu Jahel hebben vermoord (als Abu Jahel nog dichterbij was gekomen). Met andere woorden: de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) wist dat Jibreel (‘alayhi assalaam) aanwezig was en dat Jibreel (‘alayhi assalaam) met Abu Jahel zou afrekenen (hem zou vermoorden).

 


 

Al Quadhi Ayyad heeft een zeer bekend boek/ Sira geschreven over de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) genaamd: De Genezing. Hierin beschrijft hij een overlevering/ gebeurtenis die plaatsvond tussen de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) en Jibreel (‘alayhi assalaam). Rasulallah (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vraagt aan Jibreel (‘alayhi assalaam): heeft enig genade van mij jou geraakt/ bereikt? Want Allah heeft in de Koran vermeld over de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) dat de profeet is gestuurd naar de mensen als een genade voor alle volken. Jibreel (‘alayhi assalaam) maakt uiteraard deel uit van de wereld/ koninkrijk van de engelen. Heeft mijn genade jou enigszins bereikt? Jibreel (‘alayhi assalaam) antwoordde: Ya Mohammed, ik zweer dat jij de meest geliefde van alle profeten bent voor mij. Ik ben nog nooit eerder naar iemand gezonden waar ik meer van hou dan van jou. En via jou heb ik veiligheid/ zekerheid gekregen. Wat bedoelde hij daarmee?

Jibreel (‘alayhi assalaam) zei tegen de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam): ik heb me altijd afgevraagd over mijn lot (beetje twijfelachtig, geen zekerheid), totdat Allah (sobhannahoe wa ta’ala) aan jou onthulde/ bekend maakte dat ik (Jibreel ‘alayhi assalaam) gevestigd ben in mijn positie door de eigenaar van de troon (en dat is Allah sobhannahoe wa ta’ala). Jibreel (‘alayhi assalaam) had dus toen pas zekerheid over zijn lot. Vóórdat dit werd onthuld aan de profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam), vroeg Jibreel (‘alayhi assalaam) zich altijd af wat er met hem (Jibreel ‘alayhi assalaam) zou gebeuren aan het einde van dit alles. Dus toen dit werd geopenbaard aan de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam), voelde Jibreel (‘alayhi assalaam) de barmhartigheid van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam).

 

Abu Said Alkhudri (moge Allah tevreden zijn met hem) verteld: de profeet (Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) begon het einde van zijn leven te ervaren/ voelen. Op een dag stond hij tussen ons allen en sprak en zei: Allah (sobhannahoe wa ta’ala) heeft één van zijn dienaren de keuze gegeven tussen datgene wat in de wereld is en datgene wat bij Allah (sobhannahoe wa ta’ala) is. Hij (profeet Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: en die dienaar koos voor datgene dat bij Allah is. De profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was op dat moment volkomen gezond, er was niets mis met hem (qua ziekte of verzwakt lichaam). Daarom dachten de metgezellen: dit is slechts een zaak/ gebeurtenis die de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) vertelt. Hij heeft het gewoon over één of andere dienaar in het verleden en die dienaar kreeg de keuze tussen dat wat zich in de wereld bevindt en dat wat zich in het hiernamaals bevindt. Abu Saeed verteld hierover: op het moment dat de profeet (sallalhoe ‘alayhi wa sallam) dit vertelde, barstte Abu Bakr (radi Allahu ‘anhoe) in tranen uit. Abu Bakr (radi Allahu ‘anhoe) was de enige die snapte wat de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) bedoelde. De rest van de aanwezigen beseften later pas (toen hij ziek werd/ overleed) dat de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) het op dat moment over zichzelf had.

Vanaf het moment van die preek begon de gezondheid van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) snel te verslechteren. Hij kreeg enorme koorts en Rasulallah (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) begon langzaam zijn mobiliteit te verliezen, hij (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) kon niet meer zo vaak naar buiten gaan, niet (veel) lopen en niet meer staan tijdens het bidden. Het begon invloed te hebben op de profeet/ het begon hem aan te tasten en te raken (sallalahoe ‘alayhi wa sallam). In het huis van Rasullallah (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) was iedereen verdrietig en aan het huilen, omdat ze wisten dat de tijd van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) ten einde liep. Aicha (radi allahoe ‘anha) vertelt ons: ik was de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) aan het helpen met verplaatsen, ik hield hem stevig vast en hij leunde tegen mijn borst. Op dat moment vielen zijn ogen opzij op haar broer, Abd Arrahman Ibn Abi Bakr (radi allahu ‘anhu), hij had een siwak in zijn zak. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zijn ogen vielen erop, dus ik wist dat hij het wilde. Ik vroeg Rasulallah (sallalahoe ‘alayhi wa sallam): wil je dat (wil je die tandenborstel, wil je die siwak)? Hij knikte (ja) met zijn hoofd. Abd Arrahman ( de broer van Aicha, moge Allah tevreden zijn met hen beide) gaf de miswak aan Aicha (radi allahoe ‘anha). De miswak was nog niet gebruikt, hij was nog nieuw, dus kauwde Aicha (radi allahoe ‘anha) op de miswak en ze maakte de miswak zacht. Daarna stopte ze de miswak in de mond van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam). Aicha (radi allahoe ‘anha) vertelt hierover: zodra de profeet (sallalahu ‘alayhi wa sallam) klaar was met de miswak, kwam Jibreel (‘alayhi assalaam) binnen (hij kwam ons huis binnen). Op dat moment lichtte het gezicht van de profeet (sallalahu ‘alayhi wa sallam) op en ,sobhan allah, een grote glimlach verscheen op het gezicht van Rasulallah (sallalahu ‘alayhi wa sallam). De profeet (sallalahu ‘alayhi wa sallam) was enorm blij om Jibreel (‘alayhi assalaam) te zien. Jibreel (‘alayhi assalaam) zei tegen de profeet (sallalahu ‘alayhi wa sallam): Ik ben hier om jou een keuze te geven; je kunt ervoor kiezen om onder jouw metgezellen te blijven en een goed leven te leiden óf je kunt het gezelschap hebben van de allerhoogste, dat is Allah. Toen Jibreel (‘alayhi assalaam) dat zei, antwoordde de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam): Oh Allah, het gezelschap van de Allerhoogste, ik wil het gezelschap van de Allerhoogste (3x).  Aisha (radi allahu ‘anha) vertelt hierover: terwijl de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) het gezelschap van de Allerhoogste zei, verliet zijn ziel zijn lichaam. Zijn hand viel en de profeet (sallalahu ‘alayhi wa sallam) stierf.

 

En weet je waar ik nu aan denk: 23 jaar vóór dit incident hoe getraumatiseerd was de profeet door het zien van Jibreel (‘alayhi assalaam)? En hij wist niet eens wie Allah was of wat Allah van hem wilde; iqra bismi rabbika-l-ladhi khalaq (lees! In de naam van jouw heer die jou geschapen heeft)… In slechts 23 jaar was de meest geliefde aanblik van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) het zien van Jibreel (‘alayhi assalaam).

 

 


 

De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) heeft deze wereld verlaten en sobhan Allah zal iedereen deze wereld verlaten. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei dat zelfs Jibreel zal sterven.

Kun je je dat voorstellen? Zelfs Jibreel (‘alayhi assalaam) zal sterven. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: nadat de hoorn/ bazuin is geblazen zullen enkel degene blijven die Allah heeft gewild om te blijven en voor Hem te staan.

(op de laatste Dag zal de engel Israfiel op de Bazuin blazen). De eerste keer zal het volledige universum en alles wat zich daarin bevindt vernietigd worden. Alles zal sterven behalve Allah sobhannahoe wa ta’ala en degene die hij uitzondert. Als de engel Israfiel voor de tweede keer op de bazuin blaast, zullen alle wezens uit de dood opstaan om de Dag des Oordeels te ondergaan). Wanneer Israfiel op de bazuin blaast zal iedereen overlijden behalve 4, zij staan voor Allah: Jibreel, Israfiel, Mikail en de Engel des Doods. Dit zijn  degene die het bevel van Allah verdelen. Allah vraagt dan aan de Engel des Doods: wie is er overgebleven? De Engel des Doods zal dan antwoorden: Oh Allah, jouw Nobele gezicht, jij bent hier, ik (jouw dienaar), jouw dienaar Jibreel, jouw dienaar Mikail en jouw dienaar Israfiel. Allah (sobhannahoe wa ta’ala) zegt dan: neem de ziel van Mikaal, en Mikaal’s ziel wordt hem ontnomen. Dan zegt hij (Allah sobhannahoe wa ta’ala): wie blijft er dan nog over? De engel des Doods antwoord: Jij, ik, Jibreel en Israfiel. Allah zegt dan: neem de ziel van Israfiel, en Israfiel’s ziel wordt hem ontnomen. Dan zegt hij (Allah sobhannahoe wa ta’ala): wie blijft er dan nog over? De engel des Doods antwoord: uw nobele gezicht ya Allah, deze dienaar van u (de engel des Doods) en uw dienaar Jibreel, wij zijn de laatste twee die hier nog staan. Allah zegt dan: neem de ziel van Jibreel.

De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt hierover: Jibreel (‘alayhi assalaam) zal op zijn gezicht vallen, zijn vleugels uitgespreid en de Heer verheerlijken, hij zal sterven in Tasbeeh (een vorm van Dhikr die continue wordt herhaald). Sobhan Allah. Zijn gezicht raakt de grond, terwijl hij Tasbeeh verricht naar Allah.

Dan zal Allah zeggen: wie blijft er over? De engel des Doods zegt dan: Ya Allah, het is U en ik en Allah (sobhannahoe wa ta’ala) zal dan zeggen tegen de engel des doods om te sterven (zijn eigen ziel te nemen). De engel des Doods zal dan sterven. Allah swt zal daarna zeggen: iedereen zal vergaan. En alleen het nobele gezicht van Jouw Heer zal blijven. Allah (sobhannahoe wa ta’ala) zal dan vragen: tot wie behoort de heerschappij vandaag? Waar zijn de dictators? Waar zijn de onderdrukkers?  Waar zijn degene die onschuldige mensen vermoordden en hen pijn deden? Waar zijn degene die vol trots/ hoogmoed waren en dachten dat ze het bezit over veel/ alles hadden. De mensen die dachten dat ze koningen waren? De mensen die dachten dat ze onbetwiste autoriteit hadden (dus alles konden beslissen)? Waar zijn zij allemaal vandaag? Waar zijn ze gebleven? Allah (sobhannahoe wa ta’ala) zegt dan: tot wie behoort de heerschappij nu? En Allah antwoord: het behoort tot Allah, de Enige.

 

De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt: op de dag Des Oordeels zal de aarde plat zijn (uitgestrekt als een mat) uit heerlijkheid en gehoorzaamheid aan Allah (sobhannahoe wa ta’ala). Ieder persoon zal op zijn/ haar eigen plek blijven staan en dus niet kunnen bewegen vanuit de plek waar ze staan (ze kunnen zich niet voortbewegen en blijven dus op hun plek staan waar ze zijn neergezet). Profeet Mohammed (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zal de eerste persoon zijn die naar Allah wordt opgeroepen. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zal bij Allah binnengaan en hij zal neerknielen (sujood). De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt hierover: als ik mijn hoofd ophef, zie ik Jibreel (‘alayhi assalaam) ineens aan de rechterzijde van de Meest Genadevolle. Jibreel (‘alayhi assalaam) heeft tot die dag Allah nog nooit eerder gezien sobhan Allah. Het gezicht/ uiterlijk van Allah kan niet worden beschreven. Op de Dag des Oordeels zal het de eerste keer zijn dat Jibreel (‘alayhi assalaam) Allah ziet sobhan Allah.

Als de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) Jibreel (‘alayhi assalaam) ziet, wijst hij naar hem en zegt hij (sallalahoe ‘alayhi wa sallam): Oh mijn Heer, hij vertelde me dat jij hem naar mij hebt gestuurd. En Allah zegt dan: jij hebt de waarheid verteld.

Waarom kiest de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) ervoor om dat op de Dag des Oordeels te doen/ te zeggen? Waarom voelt hij zich daartoe geneigd? Omdat op de Dag des Oordeels elke boodschapper wordt gevraagd of hij de Boodschap heeft overgebracht of niet. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) staat in voor Jibreel (‘alayhi assalaam) vóórdat hij er zelfs om vraagt. De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zegt: Oh Allah, u stuurde hem naar mij, hij deed zijn werk (met andere woorden: hij heeft zich gehouden aan zijn opdracht en heeft zijn plicht/ werk gedaan). En Allah zegt: Je hebt de waarheid verteld.

 

Hoe zit het eigenlijk met Jibreel (‘alayhi assalaam)? Kun je met hem praten in Jannah? Kun je bij hem zijn? Je bent bij degene van wie je houdt.

De profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: ik zag Jaafar en hij vloog met de engelen in Jannah.

Er is een authentieke hadith (die ook door Anas radi allahu ‘anhu en Abu Talha is verteld): een keer was het gezicht van de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) plotseling vol vreugde en wij vroegen de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam) wat het was? Hij (profeet Mohammed sallalahoe ‘alayhi wa sallam) zei: Jibreel (‘alayhi assalaam) kwam naar me toe. Hij (Jibreel ‘alayhi assalaam) vroeg mij: ben je niet blij ya Mohammed dat niemand Sallalahoe ‘alayhi wa sallam zegt behalve dat ik ze 10 keer Salawaat stuur? Met andere woorden: als jij 1 keer Sallalahoe ‘alayhi wa sallam (of Allahoema salli wa sallam ‘ala sayyidina Mohammed) zegt, dan stuurt Jibreel (‘alayhi assalaam) 10 keer salawaat terug naar jou!

Jibreel (‘alayhi assalaam) zelf ook: Inna allaha wa mala-ikatohoe yoesalloena ‘alla-nabi (Allah en de engelen sturen hun salawaat naar de profeet). En wanneer jij jouw salawaat stuurt naar de profeet (sallalahoe ‘alayhi wa sallam), dan antwoordt Jibreel (‘alayhi assalaam) en Allah (sobhannahoe wa ta’ala) ook op jou.

 

Het dus mogelijk om op dit moment daadwerkelijk met Jibreel (‘alayhi assalaam) te communiceren. Zeg: Sallalahoe ‘alayhi wa sallam. Allahoema salli wa sallam ‘ala sayyidina Mohammed.

 

Wa salaam wa alaikom wa rahmatoe allahie wa barakatoehoe

 

 

Een belangrijke kanttekening van mezelf aan de lezer(s):

Moge Allah het mij vergeven als ik een fout heb gemaakt in de vertaling. Mijn intenties bij deze vertaling zijn puur geweest en ik heb het met veel toewijding gedaan. Ik heb geprobeerd om deze vertaling zo puur en letterlijk mogelijk te houden, maar door de spreektaal en soms herhaaldelijk zeggen van dingen (door de spreker) op een andere manier heb ik de zinnen soms moeten samenvatten. Mocht er iemand een betere vertaling hebben van deze video dan staat het hen vrij om de tekst aan te passen.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Jamila (zondag, 10 mei 2020 17:11)

    Salaam allereerst moge allah jou belonen voor de tijd en moeite die je hiervoor hebt genomen. Ik heb er veel van geleerd en zelf af en toe een traan laten vallen. Het heeft mij echt geraakt. Chokran ���